Lieve Jacobs
Lieve Jacobs, Executive coach
+32 (0)475 36 19 81
Executive Leadership Coaching Coaching New Leaders and High Potentials Succession Planning

Dienstverlening

line

Executive Leadership Coaching

Executive Leadership coaching“We besteden heel wat tijd om leiders te helpen leren wat ze moeten doen, we besteden niet voldoende tijd om leiders te helpen leren waarmee ze moeten stoppen.” Peter Drucker

Arbeidsomgevingen worden steeds meer onzeker, kostengericht en moeilijker te verkennen. Bedrijfsleiders moeten meer doen in minder tijd, met minder personeel en beperkte financiële middelen. Kaderpersoneel van uiteenlopende sectoren grijpen terug naar executive coaching voor extra ondersteuning.

IMPACT - Executive coaching maakt gebruik van een praktische werkwijze om te werken met de leider.

Bij het coachen ligt de nadruk op het helpen van leiders bij het verwezenlijken van een positieve en langdurige gedragsverandering op specifieke ontwikkelingsgebieden, zodat ze zichzelf en hun impact op de mensen rondom zich beter kunnen begrijpen.

Typische ontwikkelingsdoelstellingen: Meer doeltreffend delegeren, met een open geest luisteren naar verschillende opvattingen, besluitvaardig handelen, zichzelf met vertrouwen voorstellen, doeltreffende functie-overschrijdende relaties en allianties opbouwen, conflicten constructief aanpakken, respectvol omgaan met anderen, persoonlijke efficiëntie verhogen, doeltreffend omgaan met ongeduld, woede en frustratie, leidinggevende aanwezigheid opbouwen, veranderen van een eenzame superster in een teamspeler.

Nieuwe leiders en leiders met een hoog potentieel coachen.

Nieuwe leiders coachenOf een nieuwe leider nu van buitenaf wordt gehaald door een fusie of overname of van binnenin wordt bevorderd, de verwachtingen zijn hooggespannen. De werkelijkheid is dat leidinggevend personeel wegens hoge tijdseisen, zakelijke druk, ongegronde veronderstellingen en persoonlijke stijlen meestal voor zichzelf moet zorgen. Het is fundamenteel dat nieuwe leiders en leiders met een hoog potentieel de nodige instrumenten om de volgende stap te zetten doeltreffend assimileren en ontwikkelen. Nieuwe leiders moeten de verwachtingen begrijpen, doeltreffend leren delegeren en hun personeel motiveren om de bedrijfsdoelstellingen te verwezenlijken.

IMPACT - Executive Coaching helpt leiders met een hoog potentieel om te gaan met een hoger verantwoordelijkheidsniveau en coacht nieuwe leiders om hun stijl te verfijnen om te waarborgen dat de nadruk blijft liggen op de kritieke prioriteiten, door meer te delegeren zonder af te zien van de eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

IMPACT- Executive Coaching werkt samen met organisaties om een instapproces en –strategie te ontwikkelen dat de nieuwe leider in staat stelt om de verwachtingen te verduidelijken en te bepalen. Zo wordt er zowel met de leider als met de voornaamste stakeholders gewerkt om een ontwikkelingsplan op te stellen om zich doeltreffend te assimileren met de nieuwe functie of organisatie, bestaande vaardigheden te verbeteren en extra leidinggevende bekwaamheden te ontwikkelen.

Opvolginsplanning

Opvolgingsplanning“De enige manier om te weten of iemand “nu klaar” is, is na de feiten”.

Opvolgingsplanning en interne talentontwikkeling zijn fundamenteel voor risicobeheer in alle organisaties. Opvolgingsplanning en interne talentontwikkeling betekent rechtstreeks waarde voor aandeelhouders/stakeholders in de toekomst. Een probleemloze opvolging van fundamentele leidinggevende functies in een organisatie waarborgen is de hoofdverantwoordelijkheid van een CEO, aangezien er enorm veel op het spel staat, zowel voor de organisatie als voor het personeel ervan.

Als u onmiddellijk opvolgers moest aanstellen (niet gewoon tijdelijk), zou u daartoe in staat zijn?

IMPACT Executive Coaching zorgt voor een samenwerkingsverband tussen de CEO en de Raad van Bestuur, gebaseerd op vertrouwen, en ontwikkelt een proces en een plan om te voldoen aan de behoeften van de organisatie.
Het proces van opvolgingsplanning dekt doorgaans de volgende punten:

  • Beoordeling van de opvolgingsplanning
  • Evaluatie van kandidaten op basis van haalbaarheid tegenover “nu klaar”
  • Vaststelling van de toekomstbehoeften van de onderneming wat betreft de volgende CEO
  • Beoordeling van interne kandidaten tegenover een vooruitkijkend profiel
  • Ontwikkeling van een uitgebreide talentenstroom binnen in de organisatie
  • Communicatie met voornaamste kandidaten
  • Waarborgen dat de opvolger / nieuwe CEO probleemloos van start kan gaan

Developed by EDP Web Design
© 2013 Impact Executive Coaching
impact@impactexecutivecoaching.be  //  +32 (0)475 36 19 81